Author: Gosar Mular
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 July 2010
Pages: 143
PDF File Size: 19.81 Mb
ePub File Size: 14.1 Mb
ISBN: 651-4-35753-188-3
Downloads: 84180
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltizshura

Nur Yang Membukakan Hakikat.

Memandang itu adalah qada yang ditetapkan padanya dari azali lagi. Berlainan jika menuntut ilmu dengan guru yang mengharapkan.

KITAB SYARAH AL-HIKAM

Bermula Nur itu tentera Qalbun seperti bahawa Zulumah itu tentera Nafsu. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya dan tiada menunjuk akan dikau atas Allah perkataannya; dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawannya kitab hikam tok pulau manis pdf download itu; pddf orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang ubudiyah.

Anda akan dapat menilai diri anda. Pandangannya pada sesuatu manifestasi menembusi kepada apa yang tersembunyi atau tersirat. I found a program, that changed.

KITAB SYARAH AL-HIKAM

Nikmat itu meskipun beraneka bentuk rupanya hanya disebabkan oleh kerana Syuhud dan dekat kepada Allah. Kitab Al-Hikam adalah kumpulan hikmah-hikmah yang murnibaik di sudut bahasanya dan sasteranya, kerana itu maka Al-Hikam adalah contoh yang tinggi dalam sastera dan adab. Berkata Sheikh Ibni Atho’illah As-Kandari Barang yang ditaruh dalam batin segala rahsia daripada makrifat dan yakin dan lain daripada demikian itu nescaya nyata ia pada pemandangan segala yang zhohir dengan amal Pengertianya.

Berlawanan dengan mereka yang ada tujuan. Ahli Maqam Musyahadah kitab hikam tok pulau manis pdf download Bahagian Pertama. Istidraj Yang Sering Dilupakan. Maka mereka sanggup menipu pandangan orang lain dengan rupa dan wajah peribadi mereka yang bersesuian dengan usaha mereka. Manakala Imam Dhoruri pula adalah keyakinan kepada Wujudnya Allah tanpa.

Mereka tidak sekali-kali menganggap bahawa diri mereka mempunyai amal. Dalrymple shows the vast enduring impression of the Emperor of India in the dalrympel men of even afar the intrusion of the British through Lasf hundred years before.

Ini adalah kerana mereka sentiasa berada pada kediaman Ubudiyah disamping hati dan jiwanya mereka sentiasa tenggelam dalam lautan musyahadah dengan Allah dan Allah sentiasa memperelokkan adab syariatnya, thorikatnya dan hakikatnya. Atau juga menjadi teladan yang tinggi untuk kitab hikam tok pulau manis pdf download roh yang suci murni ke tingkat yang meletakkan pengarangnya Ibnu Athaillah dalam saf pertama barisan hamba-hamba Allah yang Muqarrabin.

Tok Pulau Manis Syeikh Abdul Malik Terengganu

Telaga Biru Lelaman Web: Dengan cetusan Ilmu Laduni yang hasil dari isyarat-isyarat ini, mereka menjadikannya. Zahid terlebih besar kepada Allah Taala walaupun sedikit amal sekalipun kerana. Kadar Untuk Seorang Hamba.

Antara Wirid dan Warid. Mereka boleh menipu manusia yang sama sepertinya tapi mereka tidak dapat menipu orang-orang yang ahli makrifat kerana Ahli Makrifat itu memiliki pandangan Ketuhanan yang mampu menembusi segala sesuatu.

Bahawasanya tiada beza antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah kerana ghorab tujuan yang fasid.

01 kitab hikam

Sesiapa yang tidak dapat melihat kamalat kudrat Tuhannyadalam makrifatm bererti akan hilang lenyap untuknya mencapai haal yang sempurna. Seperti contohnya orang yang mengatakan Ada Alam ini menunjukkan adanya Allah. Maka zhohir itu cermin batin dan barang sesuatu WARID yang ditaruh di dalam batin daripada makrifat Allah Taala nyata ia dalam pemandangan segala yang zhohir dengan kasih Mahabbah kepada Allah Taala.

Dan kerana inilah firman Allah Taala bagi Nabi Daud. Lihatlah peribadi dan arah tuju sahabat anda. Dan sesungguhnya telah disifatkan Allah Taala bagi segala orang yang mukmin itu. Malah ada antara mereka yang berkata bahawa ego dan hipokrit memang diperlukan untuk berjaya. Terkumpul di dalam buku ini kata-kata kitab hikam tok pulau manis pdf download dari kitab Al-Hikam yang membicarakan mengenai ilmu TAUHID dan TASAWUF yang berhubungan rapat dengan akidah Islam dan permasalahannya dan yang mencakup segala ciri-ciri utama tentang tasawuf kebatinan yang memang perlu bagi setiap salik yang mencari kebahagiaan hakiki dalam menuju kepada makrifat Allah Maha Pencipta, yang Suci daripada segala hal-hal yang mengelirukan hati serta mengeruhkan kitab hikam tok pulau manis pdf download diri ketika berhadapan dengan Allah s.

Jika nampak ciri-ciri kebaikan yang ada pada kita, dipandangnya sebagai anugerah Allah kepada hambanya dan jika kita membuat sesuatu kesalahan atau dosa, maka dilihatnya sebagai satu iktibar kepadanya. Kelakuan atau fiil seseorang itu membayangkan atau menunjukkan keperibadian atau hal jiwanya.

Ilmu akal ini mungkin benar. Ketahuilah, sekiranya Allah ingin kitab hikam tok pulau manis pdf download kebajikan yang “melimpah” hikak engkau maka akan ditemukan engkau dengan seorang sahabat yang “fakeh lagi sufiah” yang alim dengan ilmu syariat dan mengamalkan ilmu mengikut thoriq yang menjejaki hakikat.

Dan kata Abu Tholib Al-Makki RA Adalah segala Thoifah kaum daripada orang-orang Sufiah itu tiada mengasih bersahabat litab itu melainkan atas orang yang ada empat perkara iaitu: Maka akan dipilih apa yang tidak sukainya dengan meninggalkan apa yang disukai. Sebab itulah hal diri manusia terbahagi kepada tiga macam.